پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر در راستای تکمیل چرخه اقدامات پژوهشی خود، اقدام به انتشار فصلنامه خبری با عنوان لووینه نموده است.

دومین شماره این فصلنامه در ۶۸ صفحه و به مدیر مسئولی مهندس محمدرضا بهادری مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر در پاییز 1400 منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:
نقش‌آفرینی درخت کُنار در معماری سنتی شوشتر
گزارشی از محوطه‌ی تاریخی دستوا
گردشگری مذهبی
طرح مرمت حسینیه حاج شیخ جعفر شوشتری
نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی
مقایسه تطبیقی مجموعه آسیاب‌های شوشتر با مجموعه‌ی آسبادهای نشتیفان
تازه‌های باستان شناسی
نگاهی به روند ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی (کارونسرای افضل شوشتر)
گزارش تصویری عملکرد پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر