اولین شماره این فصلنامه در 72 صفحه و به مدیر مسئولی مهندس محمدرضا بهادری مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر در تابستان 1400 منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
مصاحبه با مدیریت پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر.
بررسی موقعیت استراتژیک قلعه سلاسل.
بهره‌برداری از مصالح سنتی در بناهای تاریخی شوشتر.
گزارش کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری پایدار.
ساز و کار هیدرولیکی بند میزان و آثار مشابه آن.
مصاحبه با خانم دومینیک وردوگو.
تازه‌های باستان شناسی.
گزارش تصویری عملکرد پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر.