پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر در راستای تکمیل چرخه اقدامات پژوهشی خود، اقدام به انتشار فصلنامه خبری با عنوان لووینه نموده است.

دومین شماره این فصلنامه در ۶۸ صفحه و به مدیر مسئولی مهندس محمدرضا بهادری مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر در پاییز 1400 منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:
🔻 نقش‌آفرینی درخت کُنار در معماری سنتی شوشتر
🔻 گزارشی از محوطه‌ی تاریخی دستوا
🔻 گردشگری مذهبی
🔻 طرح مرمت حسینیه حاج شیخ جعفر شوشتری
🔻 نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی
🔻 مقایسه تطبیقی مجموعه آسیاب‌های شوشتر با مجموعه‌ی آسبادهای نشتیفان
🔻 تازه‌های باستان شناسی
🔻 نگاهی به روند ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی (کارونسرای افضل شوشتر)
🔻 گزارش تصویری عملکرد پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر

برای دریافت دومین شماره فصلنامه لووینه، روی تصویر زیر کلیک کنید:


اولین شماره این فصلنامه در 72 صفحه و به مدیر مسئولی مهندس محمدرضا بهادری مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر در تابستان 1400 منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
🔻مصاحبه با مدیریت پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر.
🔻بررسی موقعیت استراتژیک قلعه سلاسل.
🔻بهره‌برداری از مصالح سنتی در بناهای تاریخی شوشتر.
🔻 گزارش کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری پایدار.
🔻ساز و کار هیدرولیکی بند میزان و آثار مشابه آن.
🔻مصاحبه با خانم دومینیک وردوگو.
🔻تازه‌های باستان شناسی.
🔻گزارش تصویری عملکرد پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر.

برای دریافت اولین شماره فصلنامه لووینه، روی تصویر زیر کلیک کنید:

فصلنامه لووینه