شماره ثبت در فهرست ملی: 1117

اين قلعه در شمال غربي شهر شوشتر واقع شده و كشيدگي آن از غرب به شرق مي باشد. شكل ظاهري آن به صورت بيضي نامنظم مي باشدكه از شمال و غرب بوسيله رود كارون (شاخه شطيط) و از جنوب و شرق بوسيله خندقي درگذشته احاطه مي شده است.

وسعت كنوني قلعه در حدود 5/3 هكتار ست که در مرتفع ترين بخش شهر بر روي بستر صخره اي واقع شده است. نهر داريون در ضلع شمالي قلعه از اجزاي مهم آن محسوب مي شود

اين قلعه در گذشته بنا بر روايات مورخين و كتب تاريخي مشتمل بر عناصرو اجزايي بوده است که در حال حاضر بقايايی از آنها بر جاست.

(( حياطهاي مفصل و متعدد و سربازخانه ها و طويله ها وحمامها و شبستانها و برجها و باغچه ها و قورخانه( سرباز خانه) و نقاره خانه و حرم خانه و آشپزخانه و قاپيهاي متعدد (دروازه ها) و حوض هاي بزرگ و حصار و خندق كه اكنون بيشتر آن ويران و ساختمانها بر هم ريخته شده است .)) (امام شوشتری،1331 :127) همچنين اين قلعه داراي 5 شوادان بزرگ بوده است كه هر يك با شوادانهاي درون بافت شهر در ارتباط بود.اين شودانها در گرماي 50 درجه خوزستان محيطي خنك در حدود 25 درجه براي افراد ايجاد مي كرد. عملکرد قلعه علاوه بر جنبه ی استراتژيکی و نظامی و همچنين محل حکومتی ،احتمالاً محلی جهت نظارت بر تقسيم آب که در اصطلاح کاست افزود خوانده می شود.