در امتداد بخش غربی بند ميزان ،برجي تحت عنوان  عمارت كلاه فرنگي بر فراز تپه ايي مشرف به بند قرار دارد كه داراي پلان هشت ضلعي است. به گفته برخي مورخين بعنوان يك برج ديده باني براي نظارت بر كار ساخت بند احداث شده است. برخي نيز معتقدند شاخصي جهت اندازه گيري آب رودخانه و برخي ديگر آن را برج يادبود دانسته اند، همچنين مي توان گفت با توجه به ارتباط و اشرافي كه قلعه سلاسل بر آن داشته است احتمالاً ميل راهنمايي بوده كه ارتباط تنگاتنگي با قلعه نيز داشته است. كاربرد اين برج بدون واسطه مربوط به بند ميزان مي باشد . قطراين بنا 3 متر و ارتفاع كنوني آن 7/50 متر می باشد . و مصالح بکار رفته سنگ ماسه ای می باشد .